Powrót

Larastan - nakładka do PhpStan dla Laravel

01 maj

Laravel

Larastan - nakładka do PhpStan dla Laravel

PhpStan to biblioteka do analizowania kodu pod kontem jego jakości i poprawności. Umożliwia ustawienie różnych stopni analizy. Im wyższy stopień tym wyższe wymagania trzeba spełnić co do kodu. Test uruchamia się z polecania konsoli. Wynik zwraca nam opis błędów i miejsce w kodzie.

Data utworzenia: 1 rok temu
Data aktualizacji: 1 rok temu