Główną technologią wytwarzania aplikacji internetowych jest framework Laravel. Front jest tworzony w blade z wykorzystaniem frameworków CSS UIKit, Bootstrap lub Tailwind. Panel administracyjne tworzę w Filament lub BackPack. Proste strony WWW tworze w WordPress z wykorzystaniem Elementor.

Nie. Nie jestem grafikiem, ale każdy projekt graficzny przerobię na stronę. Umiem dobrać odpowiedni szablon do wymagań oraz go przerobić. Potrafię też posługiwać się Księgą Znaku i zbudować ładny minimalistyczny wygląd. W przypadku stron w CMS Wordpress potrafię wyklikać w Elementor wygląd na podstawie dostarczonego projektu graficznego. Umiem również wykonać drobne prace graficzne np szparowanie.

Tak, oczywiście. Wszystkie strony jakie robię oparte są na technologii frameworków CSS a one zapewniają tz. responsywność stron, czyli prawidłowe wyświetlanie na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Wystarczy telefon lub email. Za usługi rozliczam się w formie godzinowej jak i jednorazowej w zależności od projektu. Na wykonane usługi wystawiam fakturę VAT.

Mały i średni projekt jestem w stanie samodzielnie wykonać bez problemu. Jednak większe projekty wymagają pracy większej ilości specjalistów i lepiej się ich podejmować jako część zespołu.

Wiadomo że człowiek uczy się całe życie. Ja też staram się cały czas poszerzać swoją wiedzę. Oto lista niektórych kursów które ukończyłem.